PARTNERIMeranie tmy

Rušivé svetlo, odrazené alebo vyžiarené do neefektívnych smerov, svojím rozptylom v atmosfére zhoršuje pre pozorovateľa na povrchu Zeme vzhľad nočnej oblohy - vytvára akýsi svetelný „závoj“ a negatívne ovplyvňuje úroveň napríklad astronomických pozorovaní. Vedecká komunita pristúpila preto k monitorovaniu tohto fenoménu.

Prvé merania z obežnej dráhy Zeme sa uskutočnili v 70-tych rokoch 20. storočia prostredníctvom amerických meteorologických satelitov programu DSMP. Od roku 1998 sa na základe modelovania šírenia svetla v atmosfére z dát získava veľkosť svetelného toku vyžiareného do atmosféry. Vznikol tak prvý svetový atlas umelého jasu pozadia nočnej oblohy (2001).

mapa mapa