PARTNERIMemorandum


SLávnostné podpísanie Memoranda

Park tmavej oblohy Veľká Fatra je vyhlásený. Veľká vďaka patrí vyhlasovateľom, podporovateľom a samozrejme všetkým priaznivcom a sympatizantom tmavej oblohy.