PARTNERIPark tmavej oblohy Veľká Fatra - Kráľova studňa

Vytvorenie tohto špecifického chráneného územia je významným prínosom Slovenska k Medzinárodnému roku svetla, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (Mezinárodný rok svetla a technológií založených na svetle - International Year of Light and Light-based Technologies – IYL 2015). Jednou z dôležitých súčastí IYL 2015 je aj ochrana hviezdneho neba. Svetelné znečistenie, ktoré je vážnym environmentálnym problémom modernej civilizácie spôsobuje, že na nočnej oblohe vidíme stále menej hviezd. Tma sa tak stala ohrozenou súčasťou prírody, je potrebné ju chrániť.

Chránené oblasti tmy sú vo svete vytvárané predovšetkým z iniciatívy astronómov a ochrancov prírody. Myšlienka Parku tmavej oblohy Veľká Fatra (PTOVF) však tentokrát vznikla na „druhej strane barikády“ a k jeho vytvoreniu boli ochrancovia nočnej oblohy prizvaní. Súčasné územie PTOVF s rozlohou 325 hektárov bude základom pre jeho ďalšie rozšírenie na centrálny hrebeň Veľkej Fatry. Umiestnenie Parku v „srdci Slovenska“, v nadmorskej výške 1 300 m n. m., len 30 km od Banskej Bystrice má mimoriadny potenciál pre rozvoj astroturistiky. Nočná obloha je tu mimoriadne kvalitná, bez ďalekohľadu tu môžeme vidieť takmer dve tisíc hviezd, striebristú Mliečnu cestu a množstvo objektov vzdialeného vesmíru.

Park tmavej oblohy Veľká Fatra vznikol v poradí ako 76. park tmavej oblohy na svete, 30. v Európe a 3. na Slovensku.


Meranie jasu oblohy na Kráľovej studni

Umiestnenie Kráľovej studne - nadmorská výška 1300 m n.m. v národnom parku Veľká Fatra, ju predurčuje ako potenciálnu oblasť tmavej oblohy. Výsledky meraní ukázali, že jas oblohy dosahuje štandardne tretí stupeň Bortleho škály, čo znamená, že podmienky na astronomické pozorovanie sú výborné.

Ponuku pozorovania v nájdete tu.